top of page

SUMITOMO FINE CYCLO pro přesnost

1 .NÍZKÁ VÁLKA

  Bylo dosaženo nízké zadní řasy se stabilním optimálním vyvážením zatížení.

2. Kompaktní

  Tři zakřivené desky slouží k rozložení zátěže a její kompaktnosti.

3. Typ podpory vysokorychlostního hřídele

  Vzhledem k tomu, že vysokorychlostní hřídel je nesena ložiskem, je použitelná pro specifikaci, kde působí radiální zatížení bez potřeby dalších dílů.

  

4 .低振mov

  Tři zakřivené desky zajišťují optimální vyvážení zátěže.

5. Vysoká

  Tuhost se zlepšila zvýšením počtu výstupních kolíků a rozložením zátěže.

6. 高效率

  Vysoká účinnost je dosažena valivým třením a optimálním vyvážením zatížení.

7

  Souvislé zakřivené zuby s velkým počtem současných abutmentů jsou odolné proti nárazu,

Kromě toho jsou pro hlavní redukční mechanismus použita vysoce uhlíková ložiska s vysokým obsahem chromu, která jsou odolná proti opotřebení a nárazu, takže životnost je dlouhá.

8. Dobrá retence vody

  Vzhledem k tomu, že výstupní přírubu a redukční část lze oddělit, je údržba snadná.

9. Dobrá montáž

  Protože je tuk vstřikován, lze jej namontovat do zařízení tak, jak je.

      série 2FA

 

(Zdědil silné stránky řady FA a dále rozšířil funkci podpory externí zátěže řady 1FA.)

SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO

1) Tuhost a ZTRÁTA POHYBU

Hysterezní křivka ukazuje vztah mezi zatížením a posunutím (úhlem šroubu) pomaloběžného hřídele ze strany pomaloběžného hřídele ke jmenovitému točivému momentu a zatížení je aplikováno pomalu pro řízení vysokorychlostního hřídele.
Tato hysterezní křivka je rozdělena na dvě části: zkreslení kolem 100 % jmenovitého točivého momentu a zkreslení kolem 0 %.První se nazývá konstanta pružiny a druhá se nazývá ZTRACENÝ POHYB.

  Jarní stálice...
ZTRÁTA POHYBU ····Úhel závitu při ±3 % jmenovitého krouticího momentu

Tabulka 1 Hodnoty výkonu

Typ č. Jmenovitý příkon točivého momentu
1750 ot./min
(kgf)LOST MOTIONpružinová konstanta
kgf/oblouk min

měření točivého momentu
(kgf) ztratil pohyb
(min oblouku)

A1514,5±0,441 oblouk min28

A2534±1,0210

A3565±1,9521

A45135±4,0545

A65250±7,5078

A75380±11,4110

Poznámka) arc min znamená "úhlovou" část.
       Pružinová konstanta představuje průměrnou hodnotu (reprezentativní hodnotu).

  (Příklad výpočtu úhlu šroubu) top

 

Pomocí A35 jako příkladu vypočítejte úhel šroubu, když je krouticí moment aplikován v jednom směru.

  1) Když je zatěžovací moment 1,5 kgf*m (když je zatěžovací moment v oblasti ztraceného pohybu) 
2) V případě zatěžovacího momentu 60kgf*m

 

2) vibrace

Vibrace znamená vibrace [amplituda (mmp-p), zrychlení (G)] na disku, když je na disk namontovaný na pomaloběžném hřídeli a otáčený motorem instalována setrvačná zátěž.

  2 Vibrace kmitání setrvačníku zubu (nízká rychlost otáčení) Obr.

(Podmínky měření) 

  formulář
moment setrvačnosti na straně zatížení
poloměr měření
Rozměrová přesnost sestavyFC-A35-59
1100 kgf cm s^2
550 m
Viz obrázky 7, 8 a tabulka 8

   horní

3) Chyba úhlového přenosu

Chyba přenosu úhlu znamená rozdíl mezi teoretickým výstupním úhlem natočení a skutečným výstupním úhlem natočení, když je zadána libovolná rotace.

Obr. 3 Hodnota úhlové chyby přenosu

(Podmínky měření) 

  formulář
stav zatížení
Rozměrová přesnost sestavyFC-A35-59
žádné zatížení
Viz obrázky 7, 8 a tabulka 8

4) Kroutící moment při chodu naprázdno

Točivý moment při chodu naprázdno znamená krouticí moment vstupního hřídele potřebný k otáčení reduktoru ve stavu bez zatížení.

  Obr. 4 Hodnota točivého momentu při chodu naprázdno

Poznámka) 1. Obrázek 4 ukazuje průměrnou hodnotu po provozu.
       2. Podmínky měření

  teplota pouzdra
Rozměrová přesnost montáže
Mazivo 30℃
Viz obrázky 7, 8 a tabulka 8
tuk

  

 

5) Zvyšte rozběhový moment

Rozběhový moment zrychlení znamená moment potřebný ke spuštění reduktoru z výstupní strany ve stavu bez zatížení.

  Tabulka 2 Hodnota točivého momentu pro zvýšený rozběh

Startovací moment zvyšující se rychlosti modelu (kgf)

A152.4

A255

A359

A4517

A6525

A7540

Poznámka) 1. Obrázek 4 ukazuje průměrnou hodnotu po provozu.
       2. Podmínky měření

  teplota pouzdra
Rozměrová přesnost montáže
Mazivo 30℃
Viz obrázky 7, 8 a tabulka 8
tuk

6) Účinnost

Obrázek 5 Křivka účinnosti 

Účinnost se mění v závislosti na vstupních otáčkách, momentu zatížení, teplotě maziva, zpomalení varu atd.

Obrázek 5 ukazuje hodnoty účinnosti pro vstupní otáčky, když jsou katalogový jmenovitý zatěžovací moment a teplota maziva stabilní.

Účinnost je zobrazena na řádku s šířkou zohledňující změny způsobené číslem modelu a poměrem redukce.

Obrázek 6 Horní část křivky kalibrace účinnosti

Hodnota účinnosti korekce = hodnota účinnosti (obrázek 5) × korekční faktor účinnosti (obrázek 6)

hlavní)

1. Když je zatěžovací moment menší než jmenovitý moment, hodnota účinnosti klesá.K nalezení korekčního faktoru účinnosti viz obrázek 6.

2. Pokud je točivý moment 1,0 nebo více, korekční faktor účinnosti je 1,0.

7) Radiální zatížení/tahové zatížení vysokorychlostního hřídele

Když je ozubené kolo nebo řemenice namontována na vysokorychlostní hřídel, používejte je v rozsahu, kdy radiální zatížení a axiální zatížení nepřekračují povolené hodnoty.
Zkontrolujte radiální zatížení a axiální zatížení vysokorychlostního hřídele podle rovnic (1) až (3).

1.radiální zatížení Pr

 

2. Tažné zatížení Pa

 

3. Když radiální zatížení a axiální zatížení působí společně

 

Pr: radiální zatížení [kgf]

Tl: točivý moment přenášený na vysokorychlostní hřídel reduktoru [kgf ]

R: Poloměr [m] pro rozteče řetězových kol, ozubených kol, řemenic atd.

Pro: Přípustné radiální zatížení [kgf] (tabulka 3)

Pa: Tažné zatížení [kgf]

Pao: Přípustné tahové zatížení [kgf] (tabulka 4)

Lf: Koeficient polohy zatížení (tabulka 5)

Cf: Koeficient připojení (tabulka 6)

Fs1: Koeficient nárazu (tabulka 7)

  

Tabulka 3 Přípustné radiální zatížení Pro(kgf) top

Číslo modelu vstupní otáčky ot./min

4000300025002000175015001000750600

A15232526283031363942

A25343740434547545964

A35  5053576063727985

A45   626770738492100

A65     90951001141261335

A75      120126144159170

  

Tabulka 4 Přípustné tahové zatížení Pao (kgf) 

Číslo modelu vstupní otáčky ot./min

4000300025002000175015001000750600

A15252932353740485662

A25374246515559718290

A35  6166747884102111111

A45   103114122131131131131

A65     147147147147147147

A75      216232282323327

  

Tabulka 5 Faktor polohy zatížení Lf 

L
(mm) Model č.

A15A25A35A45A65A75

100,90,86     

150 980 930,91    

2012 510 960 89  

251.561.251.090.94  

301.881.51.30.990.890.89

352.191.751.521.130.930.92

40  21.741.290.970.96

450   1.961.451.020.99

50   2.171.611.141.09

60     1.941.361.3

70      1.591.52

80      1.821.74

L (mm), když Lf = 1 162023314446

  horní

Tabulka 6 Faktor připojení Cf Tabulka 7 Faktor rázu Fs1

Způsob připojeníCf

Řetěz 1

rychlostní stupeň 1,25

Rozvodový řemen 1,25

Klínový řemen 1,5

Stupeň nárazu Fs1

Když je dopad malý 1

Pokud dojde k mírnému otřesu 1-1,2

V případě silného šoku 1,4~1,6

8) Rozměrová přesnost montáže

Obr. 7 Způsob montáže

●Řada redukce CYCLO FA by měla být sestavena na základě vedení na obrázku 7 ABC.

● Chcete-li maximalizovat výkon produktu, podívejte se prosím na tabulku 8 – montáž rozměrové přesnosti až po konstrukci a výrobu.

  

Obr. 8 Montážní rozměrová přesnost top

● Protože na pouzdro působí tlak, vnitřní průměr pouzdra by měl být menší než φa.

Hloubka montážní příruby by měla být větší než b.

●Aby se předešlo kolizi mezi výstupní přírubou a redukční částí, montážní rozměr mezi pouzdrem a montážní přírubou by měl být M±C.

Doporučená přesnost montážní části je uvedena v tabulce 8. Instaluje se v koaxiálním a rovnoběžném směru

●Doporučené vodítka pro montáž součástí jsou d, eaf v tabulce 8.

  

Tabulka 8 (jednotka: mm) 

číslo modelu a
max b
min k
Minimální M±C pro střed osy otáčení instalace
koaxiální paralelismus

defghij

A15905415,5±0,3φ115H7φ45H7φ85H7φ0,030φ0,030φ0,030φ0,025/87

A251156521±0,3φ145H7φ60H7φ110H7φ0,030φ0,030φ0,030φ0,035/112

A351446524±0,3φ180H7φ80H7φ135H7φ0,030φ0,030φ0,030φ0,040/137

A451828627±0,3φ220H7φ100H7φ170H7φ0,030φ0,030φ0,040φ0,050/172

A652268633±0,3φ270H7φ130H7φ210H7φ0,030φ0,030φ0,040φ0,065/212

A752628638±0,3φ310H7φ150H7φ235H7φ0,030φ0,030φ0,040φ0,070/237

bottom of page