top of page
터보솔루션main
우수역량기업인증서
특허증
제품샘플사진1
office woman.jpg
tictic043_edited.jpg

Všechny modely SRD jsou typu 3. generace

Zařízení pro měřítko řešení Turbo se liší od stávajících produktů, které po instalaci nemají žádný účinek.

Automatické odstraňování vodního kamene / automatické vypouštění / správa v reálném čase jako domácí patentový produkt

100% efekt zařízení na stupnici  Vyzvednutí při neúčinnosti záruky ověření!!!

tictic044.jpg

Elektřina/Chemikálie/Úklid/Řízení čištění Snížení nákladů  bez obav

tictic045.jpg

■ Shromážděný výsledek analýzy komponent měřítka

6.jpg

■ Obraz efektu po zkušebním provozu zařízení

tictic047.jpg

Příklad instalace zařízení pro odstraňování vodního kamene

Instalace zařízení pro odstraňování vodního kamene společnosti Dangjin J

1. Název modelu: SRD-1000A × 2 jednotky
2. Období provozu: 5. srpna 2019 ~ současnost
3. Termín kontroly odběru váhy: 30.8.2019
4. Zařízení k instalaci: 1000RT x 3 chladicí věže

Spolehlivá schopnost zachytit měřítko

2-1.jpg
3-1.jpg
5.jpg
4.jpg

Hlavní efekt

  Snižte náklady na léky a vodu

  Snížit celní náklady

  odvápnění/prevence

  Snížit náklady na elektřinu

  Prodlužte životnost hlavního zařízení

  Zlepšení provozních podmínek hlavního zařízení

  Zlepšení kvality/snížení míry vad/snížení nákladů

 

Sekundární efekt

  snížený mikrobiální růst

  Potlačení tvorby slizu

  Zvyšte energetickou účinnost

  Ochrana proti korozi (Pinhole)

  Poskytování ekologického pracovního prostředí

Instalační efekt

1. Odstranění látek způsobujících vodní kámen rozpuštěných v cirkulující vodě ( Ca++ (vápník), Mg++ (hořčík), SiO₂ (oxid křemičitý))

2. Zlepšení účinnosti zařízení pro výměnu tepla odstraněním vodního kamene

3. Úspora elektrické energie (doba provozu ventilátoru, snížení zátěže kompresoru)

4. Snížení nákladů na chemické vstupy pro hospodaření s chladicí vodou

5. Úspora vody snížením odkalování chladicí vody

6. Prodlužte životnost zařízení odstraněním vodního kamene a snížením množství používaných chemikálií

7. Snížení nákladů na údržbu prodloužením doby celních prací a generálních oprav zařízení

8. Prevence znečišťování životního prostředí hospodařením s oběhovou vodou pouze za použití elektřiny

9. Snížení nákladů zlepšením provozních podmínek hlavních výrobních zařízení a zlepšením kvality a snížením chybovosti

bottom of page